Nhưng vi quân cố

Tập 31

Phác Khang Quang chính là đương kim Lâm Thịnh đế hiện giờ, Khúc Dĩnh Đình nguyên là họ Phác, là cháu đích tôn của Phác Khang Quang, là đường huynh của Hữu Thiên. Ai trong triều không biết Phác Khang Quang coi trong Phác hữu Thiên tới cỡ nào, lúc này Khúc Trữ Xa đã hao binh tổn tướng, ngay khi bên bờ tuyệt lộ thì vừa lúc Hữu Thiên đưa lên tận cửa, dĩ nhiên phải ra sức đấu tranh để nhìn xem có thể xoay đổi thế cục được hay không.

Tiếp tục đọc

Advertisements