Nhưng vi quân cố

Tập 32

Tháng mười hai, sau khi Tĩnh Vương dẹp loạn Ảnh môn, mừng chiến thắng hồi kinh. Vĩnh Ngạn đế hạ chỉ ngợi khen, ban thưởng ba tòa thành thuộc quyền sở hữu của Tĩnh Vương, thăng lên làm Tĩnh quốc công, quan viên đi theo người nào cũng được thăng cấp. Bộ khoái Kim Tuấn Tú có công dẹp loạn, thăng quan tứ phẩm, ban thưởng ngự tiền hành tẩu. Kim Tuấn Tú kiên quyết từ chối, Vĩnh Ngạn đế hạ chỉ truyền Kim Tuấn Tú vào nội điện yết kiến.

Tiếp tục đọc

Advertisements