Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 2: Vậy là xong rồi?

Thỏ lái xe đi tới cách Hắc long bang một khoảng liền ngừng xe ẩn núp, sau khi xuống xe ven theo tường chậm rãi tới gần địa phương Hắc long bang tụ tập. Tiếp tục đọc

Advertisements