Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 3: Hi lý hồ đồ

Thỏ cảm thấy không gian bốn phía càng ngày càng nhỏ, đồng thời có lực lượng nào đó dùng sức gạt hắn ra, khiến cơ thể hắn cứ chen chúc trong cái nơi chật hẹp đó, hắn muốn giãy dụa lại phát hiện căn bản không động được, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, một lực vô cùng mạnh đè ép, đẩy Thỏ tới không gian khác rộng rãi, bốn phía ánh sáng loá chói mắt, Thỏ nhắm chặc hai mắt. Tiếp tục đọc

Advertisements