Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 5: Hi vọng?

Đầu lưỡi long ngóng nửa ngày mới lên tiếng được: “Đèn. . .” Phải biết rằng Thỏ nói ra cái chữ này mất bao nhiêu khí lực. Tiếp tục đọc

Advertisements

Hoàng nhi ta là tam vĩ thỏ

Chương 4: Phật sa ảo cảnh

Thỏ trốn trong lòng Tiểu Nhu, tận lực đem mình cuộn Càng nhỏ càng tốt, không phải Thỏ sợ mưa và cuồng phong xối xả, mà là Thỏ bây giờ còn quá nhỏ, da cũng quá nộn, một trẻ nhỏ vừa ra đời có nhiê bản lĩnh a, mưa rền gió dữ như vậy chắc hẳn đánh nát. Tiếp tục đọc