Sống lại với thời gian

57

Hữu Thiên khiếp sợ trong tích tắc, rất nhanh thì bình tĩnh lại. Tiếp tục đọc

Advertisements

Sống lại với thời gian

Tập 51

Hữu Thiên cầm trong tay phần tư liệu vẫn còn niêm phong.

An Chí Hồng giải thích cho gã: “Cậu và hắn có hôn ước, vì vậy cậu có quyền đọc tài liệu về hắn. Tôi dùng thân phận của cậu lấy được, những thứ bên trong chỉ một mình cậu có thể thấy.”

Hữu Thiên gật đầu: “Cám ơn anh An.”

An Chí Hồng không nói gì. Tiếp tục đọc